אסיפת חברים 21/09/2011 כ"ב אלול תשע"א

 

פרוטוקול

נוכחים: אדריאן ארליך, בארי קיי, אליזבט קיי, איתיאל הר-חן, מאירה הר-חן, גיורא שמעוני, דני הלפרין, אדית הלפרין, אלי קרקובר, יואל ביילין, בנציון הדר, ארי קורץ, מרדכי אשל, עדנה אשל, גוני מייזל, גו מייזל, יעקב חורב, יצחק וילנר, יפית נומברג, נתן בלאו, אבי לוי, פסח גולדשטיין, מיכאל הייבן, רותי לנג, יצחק לנג, ברק כהן, נועם לוין, עזרא קופרשטיין , חיים אדמוני

 

1. גיורא שמעוני נבחר כיו"ר האסיפה.

2. מייקל הייבן הגזבר מסר דוח כספי. ברשות העמותה כ- 83000 ש"ח בשני חשבונות. שוטף וקרן הבניין. נמסר על הכוונה לאחד את שני החשבונות על מנת לצמצם עלויות. נמסר שכ-60000 ש"ח נדרשים להשלמת בית המדרש.

3. הגזבר ממליץ להשאיר את גובה דמי החבר במתכונת של שנה שעברה בסכום העומד על 700 ש"ח

4. האסיפה קיבלה את הצעת הגזבר בדבר גובה דמי החבר ברוב של 23 חברים ללא מתנגדים

5. האסיפה בחרה בחברי וועד חדשים ברוב של 21 בעד ו- 4 נגד: חברי הוועד החדשים: ג'והנה מייזל, איתי הר-חן, דני הלפרין, יעקב חורב.  חבר ועד ממשיך: אלי קרקובר

6. האסיפה בחרה לוועדת הביקורת בעו"ד אבי לוי וביפית נומברג ברוב של 23 חברים ללא מתנגדים.

7. האסיפה מודה ליצחק לנג ולמרדכי אשל על הסיוע הרב בייזום, ובביצוע בית המדרש.

 

 

רשם: דני הלפרין

עמותה

אין לך חשבון? הצטרפו עכשיו!

כניסה לחשבון