כ"ח אלול תשע"ב 15 לספטמבר 2012

אסיפת חברים

כללי:

אסיפה מיוחדת שנתכנסה לקבל החלטה על גובה מיסי חבר לשנת ה'תשע"ג.

מייקל הייבין- גזבר, מציג את המצב הנוכחי:

לבית הכנסת חשבון עו"ש רציף – היתרה עומדת על אפס.

בנוסף חשבון של ני"ע בו כ-23 אלף ₪.

עלות אחזקת ביהכנ"ס בשנה – 42-43 אלף ₪ ב-2011. עלות זו כוללת הוצאות חשמל, בנק, ביטוחים, אתר אינטרנט, תחזוקה, אירועים חברתיים וכדומה.

בחציון הראשון של 2012 הוצאו כ-18 אלף ₪.

בקהילה 63 בתי אב. דמי החבר עומדים על 700 ₪ כבר 3 שנים.

לפי כל הנ"ל יש לקבוע מה הסכום הנדרש מכל חבר לשנה הקרובה.

איתיאל הרחן – חבר ועד, מוסיף להצגת הדברים:

הוצאות חשמל ומים עלו מאוד. אמנם מים הוחלט שלא לשלם את החוב למי מודיעין בכדי ליצור משבר מולם בעקבות שעון מים אחד לנו ולספרדים במשך הרבה שנים ואי יכולת למדוד במדויק כמה כל צד צרך.

יש צורך בהחלפת תאורה. מזגנים.

יש צורך ב"שכבת שומן" של כ-20 אלף ₪ ליום צרה (קריסת מזגנים, נזילה, צורך לשלם את חוב המים וכיו"ב).

הצגת הרציונל:

יש צורך בלפחות 850 ₪ מכל חבר כדי להגיע לזה בהנחה שיש עוד 10 אלפים מתרומות.

יש צורך מיידי להעלות את דמי החבר בכדי להגיע לסכום של 55-60 אלף ₪.

הועד בשיתוף מייקל מציע 4 אלטרנטיבות:

850 ₪ למשפחה רגילה + 500 לחד הוריות וגימלאים.

850 + 500 לחד הוריות בלבד.

900 + 500 לחד הוריות וגימלאים

900 + 500 לחד הוריות בלבד.

תוך כדי ויכוח מועלית הצעה נוספת :

900 למשפחה רגילה+50% הנחה לחד הוריות, גימלאים ובנים מעל גיל 18.

הערות החברים:

נעם לוין מעלה את נושא סעיף 46 של מס הכנסה שבא להבטיח החזר של 35% מערך דמי החבר, כך שעקרונית יכולנו לגבות 1000 ₪ ובדיעבד אנשים ישלמו רק 650.

הערת איתיאל - סעיף זה יאושר לנו רק בתום דיווח הכנסות תקין של השנים שעברו.

צבי שחר – הצעה לתת הנחות למי שלא יכול לשלם.

מייקל – הצעת מס אחיד לכולם ומי שלא מסוגל שיקבל הנחה.

מרדכי אשל – תשלום על פי מקומות בביהכנ"ס.

פסח גולדשטיין – גמלאים שעובדים שיוסיפו סכום על ההנחה שתקבע לגימלאים.

איתיאל – מעלה את נושא המעטפות לתרומות.

ארי קורץ – רוצה הצבעה חוזרת על מעטפות לתרומות – נדחה מאחר ויש החלטת אסיפה בנושא.

גיורא מעלה להצבעה – פיצול דמי חבר בצורה דיפרנציאלית לפי הנחות כעקרון. 23 נגד. 10 בעד.

מרדכי – לאור ההוצאה הגדולה של בית המדרש לא נכון להפיל על אוכלוסיה מבוגרת מיסים זהים.

הצבעה סופית על 2 הצעות:

א' - 900 לבית אב ו-50% הנחה לחד הוריות.

ב' – 850 ו-50%.

13 בעד כל הצעה. אין הכרעה.

לבסוף התקבלה הצעת הביניים:

875 לבית אב, 50% לחד הוריות.

כמו כן – כל מי שזקוק להנחה (כולל גימלאים) יוכל לפנות לועד וייענה ברצון.

פריסת תשלומים אפשרית כבכל שנה.

נוכחים:

גיורא שמעוני, איתיאל הרחן, מייקל הייבין, יצחק וילנר, נחום אשכנזי, רונן שוורץ, מני טירנובר, ארי קורץ, דבורה ורוני ויזל, ישי שלומוביץ, איוון ורותי לנג, ג'ואנה וג'וני מייזל, יואל ביילין, נועם לוין, אברהם רמני, בנצי הדר, פסח גולדשטיין, ברק כהן, בעז חדד, צבי שחר, דוד זיוי, עדנה ומרדכי אשל, נתן בלאו, דני הלפרין, יצחק וחנה וינקלר, שואל ופסיה שוורץ, רינה גנץ, יהודית וחיים אדמוני, יאיר נומברג, פיני טיקוצ'ינסקי, בארי קיי, אבי הלוי-לוין.

רשם: דני הלפרין

עמותה

אין לך חשבון? הצטרפו עכשיו!

כניסה לחשבון