עמותת בית הכנסת תיתורה, נחל תנינים 8  מודיעין
בס"ד                                                                                                                                               21/10/03                                
הנדון: פרוטוקול אסיפה שנתית מתאריך

1.    אסיפה שנתית (נדחית) של העמותה התקיימה בתאריך  29 בספטמבר 2003.
2.    באסיפה נכחו:
2.1.     כל חברי הועד המכהן היוצא.
2.2.     חברי העמותה, סה"כ 25 חברים בעלי זכות הצבעה.
3.    מטרת האסיפה השנתית:
3.1.     בחירת ועד עמותה.
3.2.     העלאת הצעה להכללת קריטריונים לקבלת חברים חדשים לעמותה שיעוגנו בתקנון העמותה.
4.    מהלך הישיבה:
4.1.     בחירת יו"ר לאסיפה.
בהצבעה פה אחד, נבחר החבר גיורא שמעוני לנהל את האסיפה הכללית.
4.2.     בחירת ועד עמותה חדש:
בתום תהליך העלאת מועמדים והצבעה של הנוכחים, נבחרו המועמדים הבאים לכהן בועד העמותה:
•    גיורא שמעוני – יו"ר.
•    אלחנן שפירא – חבר.
•    רינה גנץ –  חברה.
•    אורית בלאו –  חברה.
•    אבי לוי – חבר.
חברי הוועד הנבחרים יבצעו העברת חתימות מורשי חתימה. המורשים הנוכחיים,  איתיאל הר-חן ושגיא קבלה ימחקו מרשימת מורשי החתימה בחשבון העמותה.
4.3.     קריטריונים לקבלת חברים חדשים לעמותה:
4.3.1.     הועד היוצא העלה הצעה לעגן בתקנון העמותה קריטריונים לקבלת חברים חדשים.  
4.3.2.    הצורך נובע מן הרצון לשמר את אופי הקהילה כקולקטיב בעל מטרות משותפות לצד אופיו של הפרט החבר בעמותה (גר בעיר, מזדהה עם מטרות העמותה ומנהל אורח חיים אורטודוקסי).
4.3.3.    ההחלטה:
4.3.3.1.    ברוב מוחלט של הנוכחים הוחלט להעביר את הנושא לועד הנכנס לניסוח קריטריונים מדוייקים בסיוע היועץ המשפטי של העמותה.
4.3.3.2.    בגמר הכנת ההצעה המדוייקת, היא תובא לאישור האסיפה הכללית ותוכנס כתיקון לתקנון העמותה.


ועד העמותה

עמותה

אין לך חשבון? הצטרפו עכשיו!

כניסה לחשבון