סיכום אסיפה
בתאריך י"א בתשרי  התשס"ה 26-9-04 נערכה  אסיפה כללית של חברי העמותה. להלן סיכום החלטות האסיפה:
1.    וועד העמותה יפעל לגריעת חברים שלא שילמו חובם לעמותה עד לשמחת תורה.
2.    חבר ששינה מקום מגוריו ועקב כך פקעה חברותו יקבל מחצית מסכום רכישת השימוש במושבים (אם היה זכאי לכך) בהתאם להחלטה שהתקבלה אשתקד.
3.    העלאת דמי החברות ב- %10 מידי שנה במידה ואין גבייה לפרוייקטים מיוחדים.
4.    גביית תרומה של 600 ₪ עבור בר מצווה לנערים שמשפחותם אינן חברות ללא קשר לתרומה של קידוש לאחר התפילה.
5.    גביית תרומה של 360 ₪ עבור עריכת ברית מילה ללא סעודה למשפחות שאינן חברות.
6.    וועד העמותה ייכנס למו"מ עם בית הכנסת הספרדי המסדיר שימוש הדדי בציוד ובמתקנים של שתי הקהילות.
7.    פרוכת: הוחלט להסיר את הפרוכת ולשלוח אותה לתיקון וניקוי.  משפחת ויזל תתרום פרוכת קבועה אשר תותקן בתוך הארון. הפרוכת הקיימת תתלה בחגים ובאירועים מיוחדים.
8.    דוחות כספיים לשנת 2002 ו-2003 יועברו לועדת הביקורת אשר תמליץ לאשרם בפני האסיפה.
9.    לתפקיד וועדת הביקורת נבחרו אלחנן שפירא וחגי רובין.
10.    לתפקיד גזבר העמותה נבחר ארי קורץ אשר ישמש כחבר וועד.
11.    לתפקיד ועד העמותה נבחרו: מרדכי אשל, ארי קורץ, מני טירנובר, דני הלפרין.  חברי הוועד ימנו אשה נוספת כחברת וועד ויבחרו יו"ר.
בברכה
וועד העמותה

עמותה

אין לך חשבון? הצטרפו עכשיו!

כניסה לחשבון