2. מנין היו לבנ"י עצי שיטים באורך של חמשה מטרים?

3. איך השיגו במדבר את דם החילזון לצורך התכלת?

4. מה  היו  התחשים? איך הגיעו למדבר?

4.מה הן בדיוק המראות הצובאות ומה זה כומז?

גם הפרשנים השונים  מתלבטים  בנושא המשכן.

א. רמב"ן מאריך  בהסבר על התכן הרוחני של המשכן אשר  מיועד היה להמשיך את מה שחוו במעמד הר סיני.ולחסוך ממשה לעלות כל פעם להר.

ב.אבן עזרא פותח את פרשנותו לפרשה בתפילה אישית בחרוזים הבאים:

אשר נתן לבניו דת תמימה.    אשר יוציא לאור כל תעלומה.

יבינני דבר חכמה רשומה.     בפרשת " ויקחו לי תרומה"

הוא גם מאריך מאד בסוף פרק כ"ה  במילים "וראה ועשה בתבניתם אשר אתה מוראה בהר" להסביר את הסמליות של המשכן וכליו.גם בהשוואה לגוף האדם ,ולדבריו האדם הוא כדמות עולם קטן. הוא  מסכם:" ואם נתן לך ה' חכמה בלבך תבין סוד הארון והכפורת והכרובים"(שווה לקרא את פירושו- לא מבטיח הבנה מוחלטת)

ג. הכלי יקר  על הפסוק ועשו ארון עצי שטים אומר :

"במעשה המשכן וכל כליו ודיני עשייתם כבר נמצאו פרטי דיניהם בתלמוד. עליהם אין להוסיף וממנה אין לגרוע ולא נשאר לנו לחדש בהם דבר.."

אבל בעל זאת, הוא מסיים במילים: על כן לא אחסוך אני, מלומר מה שתעלה מצודת שכלי להוסיף קצת על אותם רמזים...

ד. הרש"ר הירש רואה בפסוק :"ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" הבטחה אלוקית להשכנת השכינה והקדושה בעם ישראל(ושכנתי בתוכם- ולא בתוכו) כל זמן שיקיימו את מצוות ה' כמו שחוזרת ההבטחה בסוף חומש ויקרא:

"אם בחוקותי תלכו....ונתתי משכני בתוככם".

המשכן הינו מקום השכנת השכינה הקדושה. ולכן  השמות מתחלפים.

ההבטחה חוזרת (בהפטרה) לשלמה, בסיום בנית המקדש:.."אם  תלך בחוקותי ואת משפטי תעשה... ושכנתי בתוך בני ישראל"   (מלכים א ו 13)

בקריאת ולימוד התורה אנו אמורים לשאול כל השאלות ולחפש את התשובות. יחד עם זאת ללמוד בעיון את דברי חז"ל שבפירושיהם הבחינו בקושיות גם כן, ואם נוכל להוסיף משלנו נעשה זאת בעזרת החונן לאדם דעת.

שבת שלום. חיים דברת וולינגטון.

דברי תורה

אין לך חשבון? הצטרפו עכשיו!

כניסה לחשבון