פרשת בראשית - תש"ע

 

* למה מתחילה התורה בפרשת בריאת העולם, ולא בפרשת יציאת מצריים?

* חשיבות יציאת מצריים – תחילת העם, 10 הדיברות (אָנֹכִי ה' אֱלֹהֶיךָ, אֲשֶר הוֹצֵאתִיךָ מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם)

* תשובתו של ראשי: זכותו של עם ישראל על ארץ ישראל

 

"אמר רבי יצחק: לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם שהיא מצוה ראשונה שנצטוו בה ישראל, ומה טעם פתח בבראשית? משום (תהלים קיא): כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גוים. שאם יאמרו אומות העולם לישראל ליסטים אתם שכבשתם ארצות שבעה גוים, הם אומרים להם: כל הארץ של הקב"ה היא. הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו. ברצונו נתנה להם וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו."

 

* בעיניי, קיימות סיבות נוספות באלו נתמקד: פרשת אדם ופרי הדעת & פרשת קין והבל

* מה משתנה כאשר אוכל אדם את פרי הדעת?

* הרמב"ם במורה הנבוכים: "בשׂכל הוא מבחין בין אמת ושקר, וזה, השׂכל, היה מצוי בו שלם וגמור"

* הרמב"ם מציין שלאדם הייתה ריאה בין אמת לשקר. ריאתו הייתה אובייקטיבית, ניתן להגיד, מחוברת 100% למציאות כפי שהיא.

* לעומת זאת, אחרי שהוא אוכל את פרי הדעת, מבטו משתנה. אדם מתחיל לבחור בין הטוב לרע. כעת יש לאדם יכולת ריאה סובייקטיבית, לא בהכרח הקשורה למציאות.

* מה שקובע כעת לאדם היא תפיסת המציאות. או, כמו שרבים נוהגים להגיד באנגלית:

 

"Perception is reality". ביטוי זה נפוץ בימינו בעניינים שונים, כולל יחסים אישיים, בעבודה וכו'. התפיסה היא במוקד.

 

* וַתִפָקַחְנָה עֵינֵי שְנֵיהֶם וַיֵּדְעוּ כִי עֵירֻמִם הֵם – המציאות לא השתנה, אלא תפיסתם

* ומה הקשר לאירוע של קין והבל?

 

" וַיָבֵא קַיִן מִפְרִי הָאֲדָמָה מִנְחָה לַה' וְהֶבֶל הֵבִיא גַם הוּא מִבְכֹרוֹת צֹאנוֹ "ֹ

 

* דגש על "גם הוא" - לפי חז"ל, לקין היה ידע רב בנושא קורבנות. ולכן, הוא מופיע ראשון.

* העובדה היא שקוברנות של הבל התקבלו, ושל קין לא. לשם מה?

* לפי אותו ציטוט, הדגש הוא על "בכורות"

* רש"י מציין (בראשית ג':ג') שקין הביא קורבנות רגילים "מין הגרוע"

* אך, קיימת פרשנות אחרת. אם נסתכל על השמות של האחים, ניתן לזהות בקין שורש של "קינות". לעומת זאת, הבל מלשון "הכל הבל", כפי שקראנו עתה בספר קהלת.

* ייתכן, ושוב זאת כהצעה בלבד, שקורבנות של הבל התקבלו כי הוא היה ברמה יותר נמוכה מאחיו. ייתכן שקורבנות של הבל ייתקבלו לא מפני שהוא היה אהוד יותר, כפי שנתפס ע"י קין, אלא כי הוא היה זקוק יותר.

* לפי מחשבה זאת, מה היה קורה אילו תפיסת קין היתה משתנה ע"ב אותם עובדות? ייתכן, ושוב ייתכן, שהרצח הראשון באנושות היה נמנע. וזאת רק ההתחלה.

* · לכן, ייתכן שזאת ההמסר של פרשת בראשית בתחילת התורה. ייתכן שכבר מהתחלה רוצה התורה ללמד לנו שנבחין בפער בין תפיסת המציאות למציאות עצמה.

* שנזכה ללמוד ולהכיר בין שני המושגים האלו באתגרים שנתמודד בשנה חדשה זו.

 

אדוארדו קופרמן

דברי תורה

אין לך חשבון? הצטרפו עכשיו!

כניסה לחשבון