ב"ה                               דבר תורה פרשת "ויחי"

יש לנו יחסים מתמשכים מהעבר וימשכו אל העתיד בין יהודה ויוסף בכמה היבטים יפים. אנו מוצאים אותם פחות או יותר מ״וישב״ דרך ״מקץ״ ו״ויגש״ בואכה ״ויחי״.

בזהירות אומר כי הסיפורים בספר בראשית מלאים באכזריות ברמאות בגניבה: שילוח הגר עם ילד קטן למדבר למוות בטוח, ״אמרי אחותי את״ פעמיים, הברכה של עשיו ניתנת ליעקב, אז הראשון שיודע לומר טעיתי ולוקח אחריות בספר ״בראשית״ הוא יהודה: ״הוציאוה ותישרף״, ״היא מוצאת״, ״לאיש אשר אלה לו אנוכי הרה״, זו הגדולה הראשונה של יהודה. טעה בענין תמר כלתו. הוא הנבחר על ידי יעקב לשאת את אחריות בנימין ולא ראובן. יהודה הוא מפצח הלבבות ופותח את דלת סכר לבו של יוסף שפורץ בבכי, ממש לפי סדר אותיות השם יוסף. הוא פסיכולוג מספר אחת, בונה את הסיפור המשפחתי לפרטי פרטים דרך רגשות וכאב ומבלי שיודע שיוסף מולו, הוא מחבר אותו לכל הפרטים ויוסף נשבר. הצליח לו. זה היה העבר. בהפטרת ״ויגש״ ממשיכים אנו ״קח לך עץ אחד וכתוב עליו ליהודה״ ויש לנו גם ״ולקח עץ אחד וכתוב עליו ליוסף עץ אפרים״ שבסוף מתחברים לעץ אחד. ״ולא יהיו עוד לשני גויים ולא יחצו עוד לשתי ממלכות עוד״ אלא יהיו אחד. יש אחדות. זאת אומרת לעתיד לבוא לא יהיו ממלכות יהודה וישראל מפוצלות כי אם אחדות אחת וישראל ישב לבטח. עם ישראל בעתיד יתאחד ויהיה אחד. כך סיימנו עם העתיד שיהיה לנו. משיח לבית יהודה משיח לבית יוסף ומשניהם יצא אחד. כעת ב״ויחי״ יעקב מברך את הבנים. וליהודה ויוסף יש משהו משותף שממשיך את הקו הזה. נעשה לרגע אתנחתא ונשאל שאלת ביניים: אלו תכונות צריך שיהיה למלך?! יש לו כמה מצוות ייחודיות כתיבת ספר תורה אולם יש תכונה מאד חשובה שצריכה להיות למלך והיא: לראות. להביט. לצפות מהלכים קדימה לטובת העם. לצפות לבאות. להשכין שלום, איך?! להיות מושל. אותיות שלום. מי שרוצה להשכין שלום צריך להיות מושל.  הבה ונבדוק: 

מי הוא מלך החיות? אריה.   מי הוא מלך העופות? נשר.    ומיהו מלך הבהמות? שור.

גילינו מכאן משהו מאד יפה. 

 ר׳ יצחק דוד גלר מקרית ספר בספרו לשון הקודש מאיר את עינינו כי למילה ראיה בעברית יש תשע מילים נרדפות: לצפות לראות להביט להסתכל להתבונן שור כמו במצעד של יום העצמאות הצועדים החולפים לפני בימת הכבוד, מכריז להם הכרוז: לימין שור! והם מצדיעים ומפנים מבטם לימין, שורו הביטו וראו. לאריה יש אותיות ראיה בשמו, לנשר יש את אותיות ש׳ ו- ר׳ בשמו כי הוא צופה ומחפש את טורפו מלמעלה. לשור אותיות שור. זאת אומרת למלך יש את התכונה לראות שני מהלכים קדימה. לצפות קדימה ולצפות לאשר יקרה. לשרה אמנו יש 11 פירושים לשמה ואחד מהם לשון שור ראיה, רות המואביה כתוב בזהר כי רות היא ראות באלף, ועל דרך זו מהי ברכתו של יעקב ליהודה: ״גור אריה יהודה״ אריה מלך החיות ולשון ראיה. וברכתו ליוסף: בן פורת יוסף בן פורת עלי עין בנות צעדה עלי שור״ מסביר רש״י שיוסף הגן על אמו ויופייה מפני עשיו שלא ייתן בה עינו והסתירה בהולכו לפניה. ולכן, "בנות צעדה עלי שור״. אז הנה מצאנו כי ליהודה וליוסף יש תכונות ראיה של מלך ועל כן, אנו רואים בשליש האחרון של ספר בראשית שתי דמויות מלכים ולעתיד משיחים אשר יצעדו יחדיו. ראובן היה המיועד ובמו ראו לשון ראיה אלא שהביט לצד הלא נכון ולכן, לא זכה.

יהודה ויוסף הם הראויים להיות מלך וכך אנו כולנו יהודים צריכים להתנהג כמלכים. על פי הסדר: מוח-שכל, אחריו לב-רגש ולבסוף כבד-רצון. כי בשיבוש הסדר יצא למך או כלום.

דברי תורה

אין לך חשבון? הצטרפו עכשיו!

כניסה לחשבון