בס"ד מוצ"ש פרשת קרח  אור ל ב' תמוז תשס'ז 16.607

פרוטוקול האספה הכללית של חברי עמותת תיתורה מודיעין

המקום:  בית כנסת התיתורה
התאריך: מוצ"ש פרשת קרח  אור ל ב' תמוז תשס'ז 16.607
נוכחות: 35 מחברי העמותה

על סדר היום: אישור דו"ח שנת 2006

למזכיר האסיפה נבחר יצחק וילנר פה אחד.

האסיפה ראתה את עקרי הדוח לשנת 2006 כפי שנכתבו ע"י הגזבר.

האספה אישרה פה אחד את הדו"ח, בכפוף להמלצות ועדת בקרות.


רשם: יצחק וילנר .

עמותה

אין לך חשבון? הצטרפו עכשיו!

כניסה לחשבון