פרוטוקול אסיפת חברים ביהכנ"ס תיתורה

חברי עמותת "תיתורה" התכנסו לאסיפת חברים אור לט"ו אלול תשס"ו (7 ספטמבר 2006).
נכחו החברים הבאים: טירנובר, אשל, חורב, רוט, ברוקר, נומברג, פלץ, מרטינוטי, ולד, קורץ, שמעוני, וילנר, ארליך, הזוג קיי, גב' שלומוביץ', ביילין, גלבפיש, אסף, הזוג מייזל, טיקוצ'ינסקי, יהודה, הזוג לנג, לוין, שפירא, קרקובר, גב' כהן, שהם, פריד, אייבין.
ניהל את הישיבה – ג. שמעוני
רשם פרוטוקול – ל. ברוקר

פתיחה – הצגת הנושאים שעל סדר היום
----------------------------------------
יו"ר הועד, מ. אשל, הציג את הנושאים שעל סדה"י וכן נושאים נוספים כדלקמן:
•    בחירת וועד חדש - להלן,
•    דמי חבר לשנת תשס"ז - להלן,
•    אישור דו"ח כספי לשנת 2005 - להלן,
•    עדכונים אודות ההכנות לבניה: בשל הסחבת מצד "השכנים" הוחלט לוותר על החלק הקטן השייך להם ולצאת למכרז. קיימת אפשרות לקבלת מימון נוסף לבניה מצד תורם מסוים,
•    כוונות להגברת פעילות בקרב ילדי הקהילה והפעילות הקהילתית בכלל,
•    עדכונים שונים:
o    פטירת אמה של גב' חנה וינקלר – הזוג וינקלר יושב שבעה בביתו ביום ו' (8 ספטמבר) ובמוצ"ש
o    להבדיל, ובמזל טוב ! הולדת בן לחגי וורד רובין


בחירת וועד
-----------
הוצעו השמות הבאים כחברי הוועד לשנת תשס"ז: וילנר, חורב, פלץ (גזבר), טיקוצ'ינסקי, לנג/כהן (נציגת נשות הקהילה, ברוטציה).
ההצעה אושרה ברוב גדול (20 בעד, 1 נגד, 1 נמנע).
הוועד החדש ייכנס לתפקידו לאחר שמחת תורה.

ועדת ביקורת
------------------
האספה החליטה ברוב להאריך בשנה את המינוי לועדת הביקורת (חגי רובין ואלחנן שפירא)

אישור דו"ח כספי לשנת 2005
-----------------------------
רואת החשבון החיצונית של העמותה הציגה הדו"ח הכספי לשנת 2005
חברי וועדת הביקורת הפנימית של בית הכנסת (שפירא, רובין), המליצו לאשרו.
עיקרי הדו"ח (הפרטים המלאים מצויים בדו"ח):
•    ההכנסות מדמי חבר עמדו על כ-48 אלף ₪, וההוצאות השוטפות לאחזקה על כ-50 אלף ₪
•    יחד עם זאת, השנה הסתיימה עם עודף הכנסות של כ-60 אלף ₪ שהועברו לקרן הבניין
•    בקרן הבניין מצויים כעת כ-107 אלף ₪
הדו"ח הכספי אושר ברוב גדול (22 בעד, 1 נגד, 0 נמנעים)

דמי חבר לשנת תשס"ז
----------------------
חברים שונים העלו צורך בהעלאת דמי החבר, בשל מגוון סיבות:
•    עזיבה של מספר חברים (בצד קליטה חדשה מצומצמת), שהובילה לירידה נטו במספר החברים,
•    קידום פרויקטים שונים (צביעה, פעילות לילדי הקהילה וכדומה)
מנגד, היו חברים שקראו להשארת דמי החבר בהיקפם הקיים.
מספר חברים הציעו, שכל סכום שייגבה מעבר לסך של 600 ₪, יוגדר כגבייה חד-פעמית שהוועד הנכנס ייעד אותה לצרכים הנדרשים
בהתאם להחלטתו.
בפועל, הועמדו להצבעה שלוש אפשרויות:
•    דמי חבר בסך 600 ₪ (1 בעד)
•    דמי חבר בסך 750 ₪ (11 בעד)
•    דמי חבר בסך 900 ₪ (15 בעד)
בהתאם לתוצאות ההצבעה נקבע כי דמי החבר לשנת תשס"ז יעמדו על סך של 900 ₪.

עמותה

אין לך חשבון? הצטרפו עכשיו!

כניסה לחשבון