בס"ד פרוטוקול אספת החברים מיום רביעי י' אלול תשס'ח 10.9.08

 

נוכחים – 30 חברים

 

כיו"ר האספה נבחר גיורא שמעוני. כמזכיר האספה נבחר דני הלפרין

 

החלטות:

 

1. חברי ועד העמותה יהיו: יצחק וילנר, בארי

קיי, יעקב חורב, נעם פריד,

יפית נומברג,

2. גזבר העמותה: ניסים בוסקילה

3. ועדת ביקורת: יואל ביילין, מיכאל

הייבין.

4. ועדת בניית בית המדרש: מרדכי אשל,

יצחק לנג, דני הלפרין

5. גובה דמי חבר לשנת תשס'ט: 700 ₪

6. תבליטי יצחק מרק: להשאיר כפי שהם

7. מזגן נוסף: הועד יבדוק אפשרות

שכירת מזגן נייד לחגים כדי לקרר את המבואה

 

 

 

עמותה

אין לך חשבון? הצטרפו עכשיו!

כניסה לחשבון